Preskočiť na obsah

Miestne oznamy: 26.10.2022

Zverejnené 26.10.2022.

1/ Vážení občania!
Oznamujeme Vám, že voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať dňa 29.10.2022 v sobotu od 07:00-20:00 hod. Touto cestou upozorňujeme všetkých voličov na skutočnosť, že 1. a 2. volebný okrsok sa bude nachádzať v kultúrnom dome a 3. volebný okrsok v budove zdravotného strediska.
Oprávnený volič, ktorý má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19; (oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti), má možnosť požiadať o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľa miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby. Urobiť tak môže výlučne telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. Na Obecnom úrade v Jelke sa môžete telefonicky zaregistrovať na telefónnom čísle: 031/7876 182 najneskôr do 28.10.2022 (piatok) do 12:00 hod.
Špeciálne hlasovanie sa týka iba prekážky pre pandémiu.
Volič, ktorý nemôže prísť do volebnej miestnosti z iných závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o štandardnú prenosnú volebnú schránku. Aj v tomto prípade za ním domov prídu vyslaní členovia komisie. Aj v tomto prípade platí, že sa treba telefonicky zaregistrovať na Obecnom úrade v Jelke.

2/
Kandidát na starostu obce, Mgr. Imrich Madarász, týmto pozýva všetkých občanov na svoju predvolebnú kampaň, ktorá sa bude konať 26.10.2022, dnes (v stredu) o 18:00 hod. v reštaurácii Ister. Občerstvenie je zabezpečené.
Každého srdečne očakáva!

3/
MUDr. Šišák, gynekológ, oznamuje svojim pacientom, že dňa 28.10.2022 (v piatok) nebude ordinovať. Zastupovať ho budú v Nemocnici s poliklinikou sv. Lukáša v Galante na 10.poschodí.

4/
Lászlóová Mária, bytom Jelka, Školská, č.d. 416, oznamuje záujemcom, že ponúka na predaj hlávkovú kapustu aj strúhanú kapustu v 5kg a 10 kg-ovom balení. Objednávky poprosíme nahlásiť aspoň pár dní vopred osobne, alebo na tel. čísle: 0903 329 923. Takisto ponúka na predaj chryzantémy, brokolicu, karfiol, kel a zeleninu rôzneho druhu.

Smútočný oznam:
1/
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 75 rokov nás opustil Jozef Farkas. Pohreb zosnulého bude dňa 28.10.2022 (piatok) o 14.00 hodine v cintoríne v Jelke. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.