Preskočiť na obsah

MIESTNE OZNAMY 27. 10. 2022

Zverejnené 27.10.2022.

Miestne oznamy: 27. 10. 2022

1/

Vážení občania!

Oznamujeme Vám, že voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať dňa 29.10.2022 v sobotu od 07:00-20:00 hod. Touto cestou upozorňujeme všetkých voličov na skutočnosť, že 1. a 2. volebný okrsok sa  bude nachádzať v kultúrnom dome a 3. volebný okrsok  v budove zdravotného strediska.

Oprávnený volič,  ktorý má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19; (oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti), má možnosť požiadať o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľa miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby. Urobiť tak môže výlučne telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. Na Obecnom úrade v Jelke sa môžete telefonicky zaregistrovať na telefónnom čísle: 031/7876 182 najneskôr do 28.10.2022 (piatok) do 12:00 hod.

Špeciálne hlasovanie sa týka iba prekážky pre pandémiu.

Volič, ktorý nemôže prísť do volebnej miestnosti z iných závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o štandardnú prenosnú volebnú schránku. Aj v tomto prípade za ním domov prídu vyslaní členovia komisie. Aj v tomto prípade platí, že sa treba telefonicky zaregistrovať na Obecnom úrade v Jelke.

2/

Zubná lekárka MUDr. Mária Hoffer oznamuje občanom, že 28.10.2022 v piatok nebude ordinovať. Zastupovať ju bude v akútnych prípadoch a po telefonickom dohovore MUDr. POZSONYI vo Veľkých Úľanoch od 8.00 do 10.00. Tel. 0317878106

3/

MUDr. Šišák, ženský lekár oznamuje svojim pacientom, že dňa 28.10.2022 v piatok nebude ordinovať. Zastupovať ho budú v Nemocnici s poliklinikou sv. Lukáša v Galante na 10.poschodí.

4/

Lászlóová Mária, bytom Jelka, Školská, č.d. 416, oznamuje záujemcom, že ponúka na predaj hlávkovú kapustu aj strúhanú kapustu v 5kg a 10 kg-ovom balení. Objednávky poprosíme nahlásiť aspoň pár dní vopred osobne, alebo na tel. čísle: 0903 329 923. Takisto ponúka na predaj chryzantémy, brokolicu, karfiol, kel a zeleninu rôzneho druhu.

5/

Vážení obyvatelia,blíži sa Sviatok všetkých svätých, kedy si každoročne uctievame našich blízkych zosnulých. Tento prejav úcty sa však spája aj s obrazom, ktorý vidieť po skončení týchto sviatkov. Z dôvodu ochrany životného prostredia odporúčame našim obyvateľom, aby podľa možnosti zvolili vence, ktoré sú z prírodných materiálov, zo živých rezaných kvetov, či chryzantémov v hlinenom kvetináči.

Riaďme sa heslom ,,menej je niekedy viac“. Znížme množstvo odpadu,  sviečok aj dekorácií.

6/

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 29. októbra 2022, v sobotu od 09.00 do 13.00 hodiny súkromný    podnikateľ  Marek Drotár bude vykonávať v obci výmenu separovaného papiera za hygienické potreby. Výmena separovaného papiera pred obecným úradom bude prebiehať od 09.00 do 09.30 hodiny.