Preskočiť na obsah

MIESTNE OZNAMY 28.10.2022

Zverejnené 28.10.2022.

Miestne oznamy: 28.10.2022

1/

Vážení občania!

Oznamujeme Vám, že voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať dňa 29.10.2022 v sobotu od 07:00-20:00 hod. Touto cestou upozorňujeme všetkých voličov na skutočnosť, že 1. a 2. volebný okrsok sa  bude nachádzať v kultúrnom dome a 3. volebný okrsok  v budove zdravotného strediska.

Oprávnený volič,  ktorý má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19; (oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti), má možnosť požiadať o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľa miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby. Urobiť tak môže výlučne telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. Na Obecnom úrade v Jelke sa môžete telefonicky zaregistrovať na telefónnom čísle: 031/7876 182 najneskôr do 28.10.2022 (piatok) do 12:00 hod.

Špeciálne hlasovanie sa týka iba prekážky pre pandémiu.

Volič, ktorý nemôže prísť do volebnej miestnosti z iných závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o štandardnú prenosnú volebnú schránku. Aj v tomto prípade za ním domov prídu vyslaní členovia komisie. Aj v tomto prípade platí, že sa treba telefonicky zaregistrovať na Obecnom úrade v Jelke.

2/

Miestna lekáreň oznamuje obyvateľom, že dňa 31.10.2022 v pondelok bude zatvorená.

3/

Alžbeta Halajová , Nová cesta 714, oznamuje obyvateľom, že dňa 29.10.2022 v sobotu od 08:00 do 11:00 hodiny bude predávať jablká a hrušky.

4/

Podnikateľ Imrich Boros prijíma dnes objednávky pred budovou Obecného úradu v Jelke, ihneď po vyhlásení miestnych oznamov do 11.00 hodiny na montáž, opravu a údržbu vonkajších plastových roliet, žalúzií a sietí proti hmyzu. Kontaktovať ho môžete na mobilnom čísle: 0903 833 507.

5/

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 29. októbra 2022, v sobotu od 09.00 do 13.00 hodiny súkromný podnikateľ Marek Drotár bude vykonávať v obci výmenu separovaného papiera za hygienické potreby. Výmena separovaného papiera pred obecným úradom bude prebiehať od 09.00 do 09.30 hodiny.

6/

Vážení obyvatelia, blíži sa Sviatok všetkých svätých, kedy si každoročne uctievame našich blízkych zosnulých. Tento prejav úcty sa však spája aj s obrazom, ktorý vidieť po skončení týchto sviatkov. Z dôvodu ochrany životného prostredia odporúčame našim obyvateľom, aby podľa možnosti zvolili vence, ktoré sú z prírodných materiálov, zo živých rezaných kvetov, či chryzantémov v hlinenom kvetináči.

Riaďme sa heslom ,,menej je niekedy viac“. Znížme množstvo odpadu,  sviečok aj dekorácií.

7/

Oznamujeme obyvateľom , že 31.10.2022  v pondelok Obecný úrad bude zatvorený.

Smútočný oznam:
1/
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 75 rokov nás opustil Jozef Farkas. Pohreb zosnulého bude dňa 28.10.2022 (piatok) o 14.00 hodine v cintoríne v Jelke. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.