Preskočiť na obsah

Miestne oznamy:  30.04.2024

Zverejnené 30.4.2024.

1/

Vážení rodičia!

Riaditeľstvo Materskej školy- Óvoda Mierová 960/18 Jelka Vám oznamuje, že zápis do materskej školy na školský rok 2024/2025 sa uskutoční v dňoch 02.05.2024 – 03.05.2024 a 06.05.2024 od 9.00 hodiny na riaditeľstve materskej školy. Potrebné tlačivá sú: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, Súhlas zákonných zástupcov, Dotazník pre rodičov novoprijatého dieťaťa do materskej školy, fotokópia rodného listu dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

2/

Hydinárska farma zo Zlatých Moraviec prijíma objednávky na 15 týždňové mládky, 7 mesačné nosnice, a 9 a 12 mesačné sliepky a kačice. Objednať si ich môžete na telefónnom čísle: 0908 827 132. Objednaná hydina bude dovezená 01.5.2024 (v stredu) až do domu objednávateľovi.

3/

Milí občania, priatelia, deti a mládež!

Vedenie Obce Jelka Vás spolu s organizátormi srdečne pozýva na 8. ročník detských rybárskych  pretekov o putovný pohár starostu Obce Jelka, ktoré sa uskutočnia dňa 19.05.2024, v nedeľu, od 8:00 do 13:00 hod. v obvode rybárskeho revíru Nový Život Eliášovce – Štrkovisko Bartus. Prosíme zákonných zástupcov detí, aby sa na preteky vopred prihlásili osobne u p. Norberta Németha v predajni Fresh, na Hlavnej ulici č. 502, počas otváracích hodín predajne, od 02.mája 2024 najneskôr do piatka 10.mája 2024.

Zúčastniť sa môže každé dieťa v doprovode dospelej osoby. Súťažiaci budú loviť ryby iba na prút bez navijaku, po ulovení budú všetky ryby odmerané v cm a ihneď pustené späť do jazera. Do vyhodnotenia sa počíta dĺžka všetkých ulovených rýb. Štartovné je bezplatné a každé súťažiace dieťa získa cenu. Hlavnou cenou je putovný pohár starostu obce Jelka. Na súťažiacich čakajú aj hodnotné ceny od organizátorov a sponzorov.

Súťažiť sa bude v 2. kategóriách:

Kategória A: Deti od 10 – 16 rokov : Prezentácia začína o 08:00 hod.

Kategória B: Deti do 10 rokov: Prezentácia začína o 09:00 hod.

O občerstvenie bude postarané, môžete sa tešiť na chutný guláš, pečené ryby a cigánsku pečienku!                                                       

Každého srdečne očakávame!  

4/

Vážení Jelčania!

Všetkých srdečne pozývame na tradičné stavanie mája, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2024 na námestí Ilka. Podujatie sa začne o 17.30, keď členovia DHZ postavia máj. Potom nasleduje krátky kultúrny program, v ktorom sa predstavia miestni škôlkari a tanečníci folklórneho súboru Malmos. O občerstvenie sa postarajú naši požiarnici, príďte si pochutnať na výbornej pečienke.

5/

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 01. mája 2024 (v stredu) bude zberné miesto triedeného odpadu (za cintorínom) otvorené podľa bežných otváracích hodín od 08:00 – 16:00 hod. Ďalej Vás informujeme, že odvoz komunálneho odpadu naplánovaný na 1. mája 2024 (v stredu) bude realizovaný podľa harmonogramu a vývoz bude uskutočnený.

6/

Vedúci miestnej lekárne oznamuje občanom, že dňa 2. mája 2024 (vo štvrtok) bude lekáreň zatvorená.