Miestny oznam: 02.01.2023

Smútočný oznam: 02.01.2023

1/

Vážení občania!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 76 rokov nás opustila Eva Mrázová, rodená Bohonyová. Pohreb zosnulej bude dňa 03.1.2023 (utorok) o 13:00 hodine v cintoríne v Jelke. Zádušná svätá omša za zosnulú bude dňa pohrebu, v utorok o 17.00 hodine v rímskokatolíckom kostole v Jelke. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.

Zverejnené 2. januára 2023.
Bez úpravy .