Preskočiť na obsah

Hromadné čipovanie a očkovanie psov

Zverejnené 17.4.2022.

Vážení obyvatelia, majitelia psov.

Neustále pracujeme na zlepšovaní starostlivosti a kontrole psov v našej obci. V minulosti sme evidovali veľké množstvo zabehnutých či túlavých psov, ktorí pobehovali v našej obci. Mnohí obyvatelia sa báli a oprávnene sa dožadovali nápravy. Väčšina týchto psov bola neoznačená obecnými známkami, nemala mikročipy a častokrát akosi nebolo možné nájsť ani ich majiteľov. Preto sme zostavili a zaviedli komplexný systém evidencie psov. Zrealizovali sme zdĺhavé a náročné sčítanie psov v domácnostiach, zaviedli sme nové obecné známky pre psov, fotili sme a fotíme psov do našej obecnej databázy. Našim dlhodobým cieľom je neustále znižovať počet túlavých či zabehnutých psov v obci. Tento cieľ sa nám darí napĺňať. Prirodzene aj dnes takmer na dennej báze naša poriadková služba, odchytí a vráti majiteľom ich zabehnutého miláčika. Našim cieľom je bezpečnosť obyvateľov ako aj samotných psov. Bežne sa nám stáva, že nezodpovední majitelia neoznačia obecnou známkou svojho psa a ani ho nezačipujú. Je potrebné poznamenať, že obe tieto úlohy sú povinnosťou majiteľov či držiteľov psov. Povinnosť označiť psa obecnou známkou prikazuje Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 1/2022. Povinnosť označiť psa mikročipom je potrebné v zmysle § 19 ods.11 zákona o veterinárnej starostlivosti.
Chápeme a vieme, že mnohokrát je dôvodom nezačipovania psa cena samotného čipovania. Dnešné ceny za tento úkon sa na trhu pohybujú minimálne od 20€ do cca 50€.

Naša obec dlhodobo spolupracuje so známym občianskym združením Sloboda zvierat. Vďaka tejto spolupráci sa nám podarilo zabezpečiť výnimočne dobré ceny na jednotlivé veterinárne úkony vrátanie čipovania.Preto vyhlasujeme hromadné očkovanie a čipovanie psov dňa
 23.04.2022 (sobotu) od 10 – 13hod. pred budovou požiarnej zbrojnice pri námestí ILKA.

Zvýhodnené ceny jednotlivých veterinárnych zákrokov:

–      Čipovanie spolu s registráciou:                 9 EUR/pes
–      Vakcinácia proti besnote:                         4  EUR/ vakcína
–      Vakcinácia proti infekčným ochoreniam:   6 EUR/ vakcína

Z dôvodu efektívnosti vybavenia a na eliminovanie dlhšej čakacej doby je možné prihlásiť  sa vopred na presný termín  prostredníctvom rezervačného systému bookio.sk.


Aplikácia mikročipu je rýchla, jednoduchá, takmer bezbolestná. Poprosíme majiteľov, aby pred príchodom na miesto konania, v záujme zachovania bezpečnosti našich obyvateľov a zvierat, nasadili náhubok svojim psom, obojok a vôdzku. Je nutné priniesť si so sebou veterinárny preukaz zvieraťa, a v prípade, ak je pes evidovaný v našej obci, tak ho označiť obecnou známkou.


Dovoľujeme si upozorniť majiteľov ešte nezačipovaných starších psíkov na zákonnú povinnosť ich začipovať. Čipom musí byť označený každý jeden pes starší ako 12 týždňov. Výhodou označenia zvieraťa mikročipom a jeho registrácia, je jeho rýchla a jedinečná identifikácia, ktorá pri strate a nájdení zvieraťa umožní zistenie údajov o zvierati a jeho majiteľovi. Nálezca alebo útulok tak budú môcť kontaktovať majiteľa a vrátiť mu zvieratko.


Držiteľ psa je povinný prihlásiť každého psa, ktorý je držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky, do evidencie psov v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. O zaradenie do evidencie psov Obce Jelka môžete požiadať  počas stránkových hodín na  Obecnom úrade v Jelke.


Nezabúdajme, že vďaka prísnym očkovacím plánom sa podarilo dostať pod kontrolu nebezpečné infekčné ochorenia. Vďaka plošnému očkovaniu proti vysoko infekčným baktériám a vírusom boli riziká infekcie a počet úmrtí spojených s nimi výrazne znížené. Každý očkovaný pes pomáha znižovať alebo predchádzať epidémii, očkovanie, tak nielenže chráni život Vášho vlastného psa, ale tiež životy ostatných zvierat.

U mnohých majiteľov dochádza k nekontrolovateľnému, neplánovanému a nepožadovanému  rozmnožovaniu psov, pretože psy nie sú kastrovaní resp. feny nie sú sterilizované. Aj na toto sme mysleli a plánujeme v budúcnosti hromadnú kastráciu psov a sterilizáciu fien za opäť veľmi výhodné ceny. Aby sme zistili predbežný záujem o tento zákrok, záujemcovia sa môžu nezáväzne predregistrovať 23.04.2022 v hasičskej zbrojnici.