Plánované prerušenie distribúcie elektriny- 06.03.2023 a 07.03.2023

Zverejnené 3. marca 2023.
Bez úpravy .