Preskočiť na obsah

Poľovnícke združenie Malý Dunaj Jelka vyzýva na dodržiavanie právnych predpisov

Zverejnené 8.4.2022.

Chov psov je v súčasnosti čoraz populárnejší a držitelia psov so svojimi psami neraz navštevujú aj poľovný revír Poľovníckeho združenia Malý Dunaj Jelka. Neuvedomujú si však, že naša príroda a voľne žijúca zver je chránená a v súčasnom jarnom období prebieha kladenie mláďat a hniezdenie pernatej zveri. Vodenie psov do voľnej prírody má svoje pravidlá a aby nedochádzalo k rušeniu voľne žijúce zveri, poľovnícke združenie vyzýva na prísne dodžiavanie právnych predpisov.

§ 24 ods. 3 zák. č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v znení neskorších právnych predpisov, zakazuje v poľovnom revíri voľný pohyb psa vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od osoby, ktorá psa vedie.

Podľa § 29 ods. 1 písm. f) zák. č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v znení neskorších právnych predpisov, člen poľovníckej stráže je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený usmrtiť v poľovnom revíri voľne sa pohybujúceho psa vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej pozemnej stavby; to sa nevzťahuje na poľovníckeho psa a na psa, ktorý má nasadený obojok alebo prsný postoj, pričom tieto musia byť vo výraznej farbe odlišnej od farby jeho srsti.

Z vyššie uvedených dôvodov miestne poľovnícke združenie výzýva na dodržiavanie zák. č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v znení neskroších právnych predpisov, ako aj na dodržiavanie zák. č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších právnych predpisov.

Veríme, že dodržiavaním právnych predpisov predídeme rušeniu a plašeniu našej zveri a zachováme ju pre ďalšie generácie. Urobme všetko pre ochranu flóry a fauny v poľovnom revíri obce Jelka.