Spomienková slávnosť

Medzi tradičné podujatia v našej obci patrí spomienková slávnosť k výročiu deportácie našich spoluobčanov do Čiech a násilného vysídlenia do Maďarska. Tento rok sme si túto udalosť pripomenuli 7. októbra slávnostným príhovorom a krátkym programom, po ktorom nasledovalo kladenie vencov k pamätnej tabuli vysídlených. Po oficiálnej časti slávnosti sme si pozreli vystúpenie tanečného divadla Ifjú Szívek. Ich predstavenie v nás zanechalo nezabudnuteľný zážitok.

Zverejnené 11. októbra 2022.
Upravené 19. októbra 2022.