Informácia o výsledkoch hlasovania v referende, ktoré sa konalo 21. januára 2023 v obci Jelka

Kategória

Zverejnené 21. januára 2023.
Bez úpravy .