Preskočiť na obsah

Ministerstvo životného prostredia SR predstavuje projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (Populair)

Zverejnené 23.2.2024.

Kategória

Vážení obyvatelia,

Ministerstvo životného prostredia SR Vám predstavuje projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (Populair), ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu ovzdušia na Slovensku a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie, predovšetkým z vykurovania domácností a z dopravy.

Zároveň prosím, venujte pozornosť dôležitej informácii, ako bude Obec postupovať pri výkone ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade podnetu:

Dlhodobý monitoring kvality vonkajšieho ovzdušia vykonáva na Slovensku nepretržite Slovenský hydrometeorologický ústav. Takéto meranie vykonáva na 52 miestach, prostredníctvom referenčných metód na staniciach Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia. Na automatických monitorovacích staniciach zaznamenáva koncentrácie znečisťujúcich látok, ktoré charakterizujú kvalitu ovzdušia. Koncentrácie sa zisťujú meraním v dýchacej zóne alebo sa počítajú pomocou matematického modelovania. SHMÚ vyhodnocuje kvalitu ovzdušia aj v ostatných oblastiach, kde nemáme monitorovacie stanice. Na tieto účely využíva k hodnoteniu modelovanie kvality ovzdušia. SHMÚ pre rok 2023 v rámci Trnavského kraja vymedzil takýmto spôsobom 17 rizikových obcí, medzi nimi aj obec Jelka. Obec má pridelený rizikový stupeň 1, ako hlavný zdroj znečisťovania ovzdušia bolo identifikované lokálne vykurovanie domácností.

V tejto súvislosti si Vám poskytujeme nižšie uvedené propagačné materiály a užitočné linky v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (Populair).

Súhrnné informácie o kvalite ovzdušia:  

https://populair.sk/sk

https://www.populair.sk/sk/kategorie-dokumentov

https://www.populair.sk/sk/videogaleria

https://dnesdycham.populair.sk/

https://www.populair.sk/web-documents/721/letak-iko-a5-web-final.pdf

https://www.populair.sk/web-documents/1004/letak-zakon-o-ovzdusi-web.pdf

https://www.populair.sk/web-documents/1021/myty-a-fakty-o-ovzdusi.pdf

Informácie o kvalite ovzdušia na regionálnej úrovni:  

https://populair.sk/web-documents/561/viete-co-dychate-ttsk-brozura.pdf

https://populair.sk/web-documents/683/viete-co-dychate-ttsk-letak.pdf

Vykurovanie:   

https://populair.sk/web-documents/621/spravne-vykurovanie-brozura-final-nahlad.pdf

https://www.populair.sk/web-documents/1083/spravne-vykurovanie-a4-hu-web.pdf

https://www.populair.sk/web-documents/1001/desatoro-spravneho-kurica-a5-web.pdf

https://www.populair.sk/web-documents/1081/desatoro-spravneho-kurica-a5-hu-web.pdf

https://populair.sk/web-documents/302/palivo.pdf

https://populair.sk/web-documents/321/technika.pdf

https://populair.sk/web-documents/163/smokeman-1-sk.jpg

https://populair.sk/web-documents/183/smokeman-2-sk-1.jpg

https://populair.sk/web-documents/164/smokeman-3-sk.jpg

https://populair.sk/web-documents/165/smokeman-4-sk.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=qgYXE2DAXe0    

Doprava:  

Spaľovanie odpadu:  

https://www.populair.sk/web-documents/1005/neznecistujme-ovzdusie-a5-final-web.pdf

https://www.populair.sk/web-documents/1084/neznecistujme-ovzdusie-a5-hu-web.pdf

https://populair.sk/web-documents/881/zahradny-odpad-a5-final-web.pdf

Zdravotné vplyvy:  

https://www.populair.sk/web-documents/642/letak-nieco-visi-vo-vzduchu.pdf

https://www.populair.sk/web-documents/1082/letak-nieco-je-vo-vzduchu-hu-web.pdf

https://populair.sk/web-documents/721/letak-iko-a5-web-final.pdf

Znižovanie energetickej náročnosti budov:  

https://populair.sk/web-documents/301/modernizacia.pdf

https://populair.sk/web-documents/322/zateplenie.pdf