Preskočiť na obsah

Obec Jelka hľadá posilu do svojho tímu na pozíciu: zamestnanec v oblasti technických služieb a verejnej zelene

Zverejnené 19.6.2023.

Kategória

Obec Jelka prijme do zamestnania na trvalý pracovný pomer pracovníka do oblasti technických služieb a verejnej zelene s nástupom ,,ihneď“.

Miesto výkonu práce: Obec Jelka

Dátum nástupu: Ihneď

Pracovný pomer: Na dobu neurčitú (skúšobná doba 3 mesiace)

Požadovaná znalosť jazyka: slovenský – áno, maďarský – výhodou

Kvalifikačné požiadavky:

minimálne základné vzdelanie

Kritériá:

 • prax v oblasti technických služieb a verejnej zelene je vítaná
 • pracovné miesto vhodné aj pre absolventa
 • trvalý alebo prechodný pobyt v obci Jelka je výhodou
 • vodičský preukaz skupiny „B“ a ,,T“ výhodou

Požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • zodpovednosť
 • vysoké pracovné nasadenie
 • empatia a schopnosť tímovej spolupráce
 • flexibilita
 • odolnosť voči stresu
 • samostatnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a pracovného zaradenia – (Europass – https://europa.eu/europass/sk/create-europass-cv)
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Platové zaradenie:

 • podľa platných taríf zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a nariadení.
 • minimálna mzda od 700 € brutto + podľa stupňa vzdelania a pracovných skúseností

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • zvýšený výmer dovolenky o 5 pracovných dní nad rámec zákona (pri splnení podmienok)
 • týždenný pracovný čas 40 hod
 • výhody zamestnanca obce

Náplň práce:

 • práca s krovinorezom
 • hrabanie pokosenej trávy a lístia
 • kosenie
 • čistenie verejných plôch
 • pomocné práce pri kosení verejnej zelene
 • ďalšie úlohy podľa zadania nadriadeného

Žiadosť o zamestnanie spolu s požadovanými dokladmi žiadame zaslať doporučene na adresu: Obec Jelka, Mierová 959/17, Jelka 925 23, alebo osobne odovzdať do podateľne obecného úradu počas stránkových hodín. Telefonický kontakt: 031/7876 182.