Preskočiť na obsah

Opatrenia pre vlastníkov hydiny z dôvodu potvrdeného ohniska nákazy aviárnou influenzou (vtáčou chrípkou) v okrese Galanta

Zverejnené 6.2.2023.

Kategória

Vážení občania,

V okrese Galanta bolo potvrdené ohnisko nákazy aviárnej influenzy (vtáčej chrípky). V tejto súvislosti nariaďuje Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky zaviesť opatrenia všetkým vlastníkom hydiny a iných vtákov držaných v zajatí na území našej obce. Chovatelia sú s okamžitou platnosťou až do odvolania povinní: vykonávať súpis domácich zvierat – sliepok, moriek, husí, kačíc, holubov a iných vtákov v domácom chove na území obce Jelka, a nahlásiť do 08.02.2023 Obecnému úradu, počas stránkových hodín alebo telefonicky na tel.  čísle: 031/7876 182 počty všetkých chovaných kusov hydiny a iných vtákov, s uvedením druhov a kategórií chovného vtáctva, ďalej sú povinní zabezpečiť umiestnenie hydiny a iných držaných vtákov v uzavretých priestoroch alebo v iných priestoroch v chove tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu držaného vtáctva s voľne žijúcim vtáctvom, alebo s inými zvieratami.