Preskočiť na obsah

Už aj v našej obci máme verejne dostupný automatický externý defibrilátor (AED)

Zverejnené 18.4.2023.

Kategória

Ocitli ste sa už v situácii, keď ste boli odkázaný na prvú pomoc od okoloidúcich, alebo práve Vy ste podali prvú pomoc? Dokázali ste podať prvú pomoc? K záchrane života ste nemali potrebný ,,prístroj na oživenie“ tzv. ,,defibrilátor“?

Ak ste sa v týchto otázkach našli, tak už viete, prečo sme sa rozhodli v minulosti do našej obce zaobstarať automatický externý defibrilátor (AED) a teraz ho aj sprístupniť verejnosti.

AED je prenosné, ľahké zariadenie, ktoré pomáha obnoviť srdcový rytmus pomocou elektrického výboja. Jeho súčasťou sú defibrilačné elektródy, ktoré umožňujú analyzovať srdcový rytmus a v prípade potreby sú schopné zachrániť nejeden ľudský život.

  • Umiestnenie AED zariadenia v obci Jelka: Mierová 956, 925 23 Jelka, budova Podnikateľského inkubátora vedľa Pultu centrálnej ochrany pri vrátnici
  • Informácia o umiestnení AED zariadenia v budove: nálepka na vstupných pre-sklených dverách (zeleno-biela)
  • Centrálne číslo kam volať v prípade potreby AED: 155
  • Dostupnosť: otvorené: pondelok – sobota 7:00 – 22:00 (Poriadková služba dostupná na tel. 24 hodín/ 7 dní v týždni – ale kvôli AED volať iba na číslo 155)
  • Hlasová navigácia použitia prístroja: áno
  • Dokážem ublížiť osobe, ktorej podám prvú pomoc prístrojom AED? Nie, pretože toto zariadenie je spoľahlivé, všestranné a je navrhnuté tak, aby ho mohli používať profesionáli aj okoloidúci. Prístroje AED sú naprogramované tak, aby rozpoznali srdcový rytmus osoby, a či si to vyžaduje zásah. Zahŕňa automatické vizuálne a hlasové pokyny, ktoré používateľa navedú, kedy má dať elektrický šok
  • Môže si okoloidúca osoba požičať prístroj AED bez odsúhlasenia operátora linky 155? Nie, v každom prípade pred zapožičaním prístroja, je nutné kontaktovať operátora linky 155 a komunikovať s ním. Prečo? Pri záchrane života, či použití AED ide o veľký stres a pomoc a navigácia profesionálov je výdatnou pomocou. Okrem iného, elektródy aj batérie defibrilátora sú jednorázové. Ak je pre použitím volaná linka 155, obec získa cez poisťovňu nové elektródy a batériu zdarma. Pomôžme si teda navzájom.

Ako bude prebiehať v praxi zapožičanie AED prístroja?

Ak ste sa stali svedkom náhlej udalosti, pri ktorej došlo k náhlemu ohrozeniu ľudského života, usúdite, že zdravotný stav je taký vážny, že Vaša pomoc nestačí, vždy pokiaľ došlo k náhlemu ohrozeniu života, zdravia, vážnemu úrazu, alebo nehode s väčšími následkami, bezodkladne volajte tiesňovú linku 155.

  1. V prípade, ak operátor tiesňovej linky vyhodnotí stav pacienta tak, že je potrebný zásah s AED, automaticky skontaktuje vyškolený personál obce Jelka. Vyškolená osoba bude vyslaná  pre AED do budovy podnikateľského inkubátora v Jelke  a s ním  sa dostaví na dohodnuté miesto záchrany a pokračuje v záchrane života.
  2. V prípade, ak sa volajúci rozhodne tak, že prvú pomoc podá on sám na vlastnú zodpovednosť, tak  si AED môže ísť okamžite vyzdvihnúť do podnikateľského inkubátora po odsúhlasení operátorom linky 155, alebo ju vyzdvihne iná osoba. Ak sa v budove podnikateľského inkubátora nachádza v PCO (v Pulte centrálnej ochrany) zamestnanec, je nutné ho informovať o zapožičaní AED prístroja. Osoba, ktorá bude podávať prvú pomoc pred príchodom RZP, bude o postupe použitia prístroja AED navigovaná naďalej operátorom linky 155, alebo samotnou hlasovou navigáciou prístroja.  

Na území Slovenskej republiky neexistuje právna povinnosť registrovania zakúpeného AED, avšak naším zámerom bolo zapojenie sa do siete verejne dostupných zariadení AED. Zverejnením na mape AED sprístupnenej na stránke https://155.sk/mapa-aed/  prispejeme k zvýšeniu povedomia verejnosti o AED, aj o potrebe čo najrýchlejšieho použitia v prípade zastavenia krvného obehu. Informácie v mape nezaručujú pripravenosť AED. V prípade použitia prístroja vždy volajte linku 155.

Veríme, že nikto z nás nebude musieť tento AED prístroj použiť. Vieme však, že pri kolapse rozhoduje každá sekunda, preto sme sa aj my, ako obec, rozhodli zvýšiť šancu na prežitie pacienta.

Myslime pozitívne a konajme správne!