Preskočiť na obsah

Vzdelávacie videá o triedení jednotlivých materiálov ,,Čo kam patrí?“

Zverejnené 6.2.2023.

Vážení občania,

množstvo vytriedeného odpadu sa zvyšuje vďaka obyvateľom, ktorí zodpovedne pristupujú k triedeniu. Aby percento vytriedeného odpadu stále rástlo, pravidelne spoločnosť ENVI – PAK, a.s. vytvára nové vzdelávacie materiály.

Týmto Vám dávame do pozornosti sériu videí „Čo kam patrí?“, kde sa v najnovších častiach venujeme triedeniu jednotlivých materiálov ako sklo, plasty a postupne pribudnú aj ďalšie. Celú sériu videí nájdete tu

Ak správne triedime, svet je krajší!

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj ľudí vo svojom okolí:

  • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
  • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to.
  • Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.

Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastu žltá, kovu červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:

Ďakujeme, že nám aj Vy pomáhate vo vzdelávaní a informovaní obyvateľov Slovenska!