Preskočiť na obsah

Zápisnice okrskových volebných komisií o priebehu a výsledkoch hlasovania vo volebných okrskoch vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v obci Jelka

Zverejnené 1.10.2023.

Kategória

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.09.2023 – volebný okrsok č.: 1, Obec: Jelka

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.09.2023 – volebný okrsok č.: 2, Obec: Jelka

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.09.2023 – volebný okrsok č.: 3, Obec: Jelka