Preskočiť na obsah

Žiadosť o pridelenie bytu v ,,Systéme sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania pre Obec Jelka“

Zverejnené 21.12.2023.

Kategória

Radi by sme upriamili pozornosť občanov, že o pridelenie bytu v ,,Systéme sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania pre Obec Jelka“ môžete požiadať v Podateľni obecného úradu v Jelke počas stránkových hodín, alebo doporučene poštou na adresu:

Obec Jelka

Mierová 959/17

925 23 Jelka

Pre bližšie informácie kontaktujte Obecný úrad v Jelke na tel. čísle: 031/7876 182, alebo kontaktujte priamo asistentku bývania: asistent@jelka.sk

Prestupné bývanie v podstate znamená inovatívny, motivačný a férový systém v poskytovaní sociálneho bývania. Pre podrobnejšie informácie o podmienkach vstupu a bývania kliknite sem:

Žiadosť na stiahnutie: