Zmena v harmonograme odvozu vytriedeného papiera

Vážení občania,

pôvodne naplánovaný odvoz vytriedeného papiera z domácností dňa 10.04.2023 (pondelok) sa presúva na skorší dátum 08.04.2023 (sobota).

Papier prosíme vyložiť pred domovy v priehľadných vreciach v skorých ranných hodinách.

Zverejnené 5. apríla 2023.
Bez úpravy .