Preskočiť na obsah

Zrušenie veterinárnych opatrení na kontrolu chorôb zvierat

Zverejnené 15.3.2023.

Kategória

Regionálna a veterinárna potravinová správa Galanta (ďalej len RVPS Galanta) ruší veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat č. j. 194/2023 zo dňa 01.02.2023 nariadené RVPS Galanta v súvislosti s potvrdením aviárnej influenzy na farme Lúčny dvor, 925 28 Pusté Úľany, nakoľko v ohnisku ochorenia a v stanovených pásmach zasahujúcich katastrálne územia dotknutých obcí boli splnené všetky nariadené opatrenia a k dňu 06.03.2023 nebol v ochrannom pásme a pásme dohľadu zaznamenaný žiaden ďalší prípad ochorenia hydiny alebo voľne žijúcich vtákov na aviárnu inluenzu.