Podnikateľský Inkubátor v Jelke a v Szanyi

Kategória

Program cezhraničnej  spolupráce MR-SR:Podnikateĺský  Inkubátor v Jelke a v Szanyi
– Celkové schválené výdavky pre obec Jelka: 978.030,89 Eur
– Spoluúčasť  obce Jelka :5%

Vizualizácia:

Zverejnené 3. januára 2015.
Upravené 3. januára 2023.