Preskočiť na obsah

Projekt “XI. Jelčianske obecné dni” financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

Zverejnené 3.1.2015.

Kategória

Platí pre 2.1 „Opatrenie pre družobné partnerstvá miest“

Účasť: projekt umožnil stretnutie 270 občanov, z ktorých 100 pochádzalo z obce Jelka (Slovensko), 35 z obce Somberek (Maďarsko), 35 z obce Szany (Maďarsko), 30 z obce Galgagyörk (Maďarsko) a 35 z obce Szil (Maďarsko) a 35 z obce Mutenice (Česká republika). 

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Jelka (Slovensko) od 19.06.2015 do 21.06.2015 v budove kultúrneho domu, v budove obecného úradu a na hlavnom námestí Ilka a na futbalovom ihrisku. Stručný opis: 1.    podujatie

Účasť: projekt umožnil stretnutie 270 občanov, z ktorých 100 pochádzalo z obce Jelka (Slovensko), 35 z obce Somberek (Maďarsko), 35 z obce Szany (Maďarsko), 30 z obce Galgagyörk (Maďarsko) a 35 z obce Szil (Maďarsko) a 35 z obce Mutenice (Česká republika). 

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Jelka (Slovensko) v 19.06.2015 v budove kultúrneho domu, v budove obecného úradu a na hlavnom námestí Ilka 

Dňa 19.06.2015 sa uskutočnila konferencia, ktorého témou bolo „Účasť občanov na demokratickom živote EÚ“. Konferenciu nasledovali rôzne kultúrne a zábavné programy. Predstavili sa aj žiaci základných a materských škôl a Langaléta garabonciások. Výstava ľudových remesiel sprevádzal celé stretnutie.2.    Podujatie 

Účasť: projekt umožnil stretnutie 270 občanov, z ktorých 100 pochádzalo z obce Jelka (Slovensko), 35 z obce Somberek (Maďarsko), 35 z obce Szany (Maďarsko), 30 z obce Galgagyörk (Maďarsko) a 35 z obce Szil (Maďarsko) a 35 z obce Mutenice (Česká republika). 

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Jelka (Slovensko) v 20.06.2015 v budove kultúrneho domu, v budove obecného úradu a na hlavnom námestí Ilka a na futbalovom ihrisku.

Dňa 20.06.2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na poznávanie rôznych kultúr, posilňovanie vzťahov medzi partnerskými obcami. Počas dňa sa účastníci mali možnosť vypočuť si prednášky a debatovať o Budúcnosti EÚ,potom nasledovali kultúrne, gastronomické a zábavné programy pre detí a dospelých.

Cieľom stretnutia zo dňa 20.06.2015 bolo aj zapojenie a rozšírenie znalostí žiakov o EÚ a o členských štátoch EÚ v podobe vedomostných súťaží a maľovaním na asfalt.3.    podujatie

Účasť: projekt umožnil stretnutie 270 občanov, z ktorých 100 pochádzalo z obce Jelka (Slovensko), 35 z obce Somberek (Maďarsko), 35 z obce Szany (Maďarsko), 30 z obce Galgagyörk (Maďarsko) a 35 z obce Szil (Maďarsko) a 35 z obce Mutenice (Česká republika). 

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Jelka (Slovensko) v 21.06.2015 v budove kultúrneho domu, v budove obecného úradu a na hlavnom námestí Ilka, kostol a na futbalovom ihrisku. Dňa 21.06.2015 našli si vhodný program pre ich záujmy nadšenci športu aj kultúry. Konferencia „2015 – Európsky rok rozvoja“ tiež ponúkala zaujímavé prednášky pre účastníkov. Akcia sa skončila spoločným vyhodnotením stretnutia partnerských obcí.