Rekonštrukcia obecnej hasičskej zbrojnice v Jelke

Kategória

– Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb – Rekonštrukcia obecnej hasičskej  zbrojnice v Jelke
– Celkové oprávnené výdavky: 261.531,59 Eur
– Spoluúčasť obce Jelka : 5%

Fotodokumentácia:

Zverejnené 3. januára 2015.
Upravené 3. januára 2023.