Obecný Mikuláš – 2022

Kategória

5. decembra, v podvečer navštívil náš tradičný Mikuláš s čertom a družinou na konskom záprahu deti z celej našej obce.

Bola to detská (aj dospelácka) radosť, strach z čerta, ale hlavne veľká zabava.

Ďakujem celému Mikulášovmu tímu: Mikuláš – Jozef Kvarda, anjelik – Brigitta Molnosi, škriatkovia – Gabriela Horváthová a Tamara Görfölová, koník – Blume & kočiš Tibor Varga, a čertom bol už tradične Gabriel Kiš, starosta obce.

Ďakujeme Norbertovi Némethovi – predajňa Fresh, za dlhoročnú spoluprácu v organizovaní tohto tradičného Mikuláša.      

Vidíme sa v plnej paráde budúci rok!                                                                                                                               

Zverejnené 12. decembra 2022.
Bez úpravy .