Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Jelka.

Výzva na spoluprácu -hľadáme historické fotky z našej obce

Milí Jelčania, tak ako minulé dva roky, aj na rok 2023 pripravujeme pre našich obyvateľov stolový kalendár. Nakoľko plánovaný kalendár bude opäť tematický – výlet do minulosti, touto cestou Vás prosíme o spoluprácu. Hľadáme: staré fotografie, pohľadnice, ktoré zobrazujú domy, budovy, časti ulíc alebo rozpoznateľnú krajinu z Jelky. Ak máte možnosť, fotografie pošlite na e-mailovú… Čítať viac

Nová webstránka obce

Vážení občania. Webstránka obce je častokrát prvým kontaktom návštevníka s našou obcou. Naša pôvodná webstránka už nevyhovovala technickým štandardom webstránok verejnej správy a bola už zastaralá. Preto sme pristúpili k výberu nového dodávateľa komplexného webového riešenia. Nechceli sme iba webstránku, ale chceli sme vytvoriť užší kontakt s obyvateľmi a uľahčiť komunikáciu s obecným úradom a… Čítať viac

Bezdotykovú pitnú fontánku máme už aj u nás v Jelke

Prednedávnom sme boli oslovení Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s., či by sme nemali záujem o modernú bezdotykovú pitnú fontánku. Samozrejme mali! A dnes je už realitou. Spoločnými silami sa v krátkom čase dielo podarilo. Bezdotyková pitná fontánka sa nachádza pri obecnom úrade na Ilka námestí. Fontánka vám napustí vašu fľašku, ale môžete sa napiť aj priamo… Čítať viac

Výstavba vodozádržných opatrení napreduje

Vážení občania, Od minulého týždňa prebiehajú v našej obci práce na tzv. vodozádržných opatreniach. Ako prvý krok inštalujeme podzemné vsakovacie bloky, ktorých úlohou je odviesť do priepustného podložia prebytočnú prefiltrovanú dažďovú vodu z ulíc počas extrémnych zrážok. Do dnes sme ich umiestnili v obci na 8-tich miestach. Ulica Jamová 2x, Nová cesta 1x, Trhová 2x,… Čítať viac

Inštalácia meračov rýchlosti

Naša obec získala grant na podporu zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky v našej obci od Nadácie Allianz. Aj vďaka tejto podpore pribudli v našej obci dva nové informatívne merač rýchlosti. Oba boli inštalované na Školskej ulici, ktorá je z pohľadu dopravy najfrekventovanejšou cestnou komunikáciou v našej obci. Je to cesta č.510, cesta druhej triedy. Vďaka týmto… Čítať viac