2. neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jelke

Zverejnené
13. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
13. marca 2023 − 17. marca 2023
Kategória

Prílohy