3. neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jelke

Zverejnené
20. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
20. marca 2023 − 24. marca 2023
Kategória

Prílohy