3. plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jelke

Zverejnené
28. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
28. marca 2023 − 5. apríla 2023
Kategória

Prílohy