Verejná vyhláška: Stavebné povolenie na stavbu „Poľnohospodárska hala – Novostavba“ na pozemkoch s reg. „C“ parc. č. 665 a 666/4 v katastrálnom území Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

Zverejnené
2. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
2. novembra 2022 − 16. novembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚJE-1309/2022

Prílohy