Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška: Stavebné povolenie na stavbu „Poľnohospodárska hala – Novostavba“ na pozemkoch s reg. „C“ parc. č. 665 a 666/4 v katastrálnom území Jelka, v zastavanom území obce Jelka.