Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením – R. Soóky a Mgr. M. Soóky

Zverejnené
10. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
10. februára 2023 − 24. februára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚJE-190/2023

Prílohy