Informácia o výsledkoch hlasovania v referende, ktoré sa konalo 21. januára 2023 v obci Jelka

Zverejnené
21. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
21. januára 2023 − 28. februára 2023
Kategória

Prílohy