Preskočiť na obsah

Informácia pre verejnosť o zámere navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov – triedič RESTA HTH3“

Zverejnené
3. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
3. februára 2023 − 24. februára 2023
Kategória

Obec Jelka informuje verejnosť o zámere navrhovanej činnosti “ Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov – triedič RESTA HTH3″ a zverejňuje v celom rozsahu dokumentáciu k zámeru navrhovanej činnosti.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Ministerstvu životného prostredia do 21 dní od zverejnenia tohto oznámenia. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

Ďalšie informácie nájdete na tu: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/mobilne-zariadenie-na-zhodnocovanie-stavebnych-odpadov-triedic-resta-h .

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 188/2023

Prílohy