Informácie o podávaní daňových priznaní k miestnym daniam

Zverejnené
19. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
19. januára 2023 − 31. marca 2023
Kategória

Prílohy