Informácie pre voliča – Referendum

Zverejnené
11. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
11. novembra 2022 − 23. januára 2023
Kategória

Prílohy