Preskočiť na obsah

Jóka község 2022-es évi 1. tervezett képviselő-testületi ülése

Zverejnené
16. februára 2022
Kategória

Jóka község polgármestere összehívja Jóka község 2022. évi 1. tervezett képviselő-testületi ülését, melyre 2022. február 22-én (kedden) 18.00 órai kezdettel kerül sor a helyi vállalkozói inkubátorházban (2. emelet).

Programjavaslat:
1. Megnyitó
2. A plenáris ülés programjának jóváhagyása
3. Jegyzőkönyvvezető kijelölése, tervezetkészítő bizottság és jegyzőkönyvhitelesítők megválasztása
4. Az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Interpelláció
6. A községi főellenőr jelentése a 2021-es évi ellenőrző tevékenységéről
7. Változás a költségvetés tőkerészében
8. A települési hulladék szelektív gyűjtésére irányuló vissza nem térítendő pénzügyi hozzájárulás iránti kérelem benyújtásának jóváhagyása
9. Az Állami Építési Alaphoz benyújtandó Hitel és a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumához benyújtandó támogatás kérelmének jóváhagyása
10. A község beruházási tevékenységeinek társfinanszírozására tervezett hitelösszeg jóváhagyásának kérelme
11. Jóka község helyi kápolna körüli telkek résztulajdonának megvásárlására irányuló szándéka
12. Jóka község résztulajdon-vásárlásra irányuló szándéka az Újhelyjóka kataszterében, kataszteri térkép „C” regiszterében nyilvántartott 193/1 sz. és a Újhelyjóka kataszterében, kataszteri térkép „C” regiszterében nyilvántartott 193/2 sz. parcellára, valamint a 684. helyrajzi sz. építményre Jóka községben, melyek a 206. sz. tulajdoni lapon vannak nyilvántartva
13. Versenypályázat kiírása (Jóka kataszterében, a kataszteri térkép „C” regiszterében nyilvántartott újonnan kialakított 1388/7 sz. parcella)
14. A Jókai Vízimalom üzemeltetésében való kölcsönös együttműködésről szóló szerződés 1. számú függelékének jóváhagyása
15. Jóka község 1/2022. számú általános érvényű rendelete a kutyatartás bizonyos feltételeiről Jóka község területén
16. Jóka község 2/2022. számú általános érvényű rendelete a községi bérlakások kiutalásának feltételeiről és a bérleti díj számításának módjáról
17. Egyéb:
a) Hakszer Éva, Jóka kataszterében, a kataszteri térkép „C” regiszterében nyilvántartott újonnan kialakított 1388/6 sz. parcellára vonatkozó tulajdonjog vásárlására irányuló kérelme
b) T-Zone s. r. o. kérelme a Jóka kataszterében, a kataszteri térkép „C” regiszterében nyilvántartott 883/11 sz. parcellán található helyi út és közvilágítás átvételére
c) T-Zone International Transport, s. r. o. „Kráľovská dolina 2. és 3. szakasz“ beruházási tervének jóváhagyására vonatkozó kérelme
d) Mgr. Jiří Hendrich kérése Gottwald utca átnevezéséről
18. Vita
19. Határozati javaslatok
20. Az ülés berekesztése

Jókán 2022.02.16

Tisztelettel

Ing. Gabriel Kiš
                                                                                                                                polgármester

Közzétéve a község hivatalos hirdetőtábláján: 2022.02.16

Közzétéve Jóka község hivatalos weboldalán, www.jelka.sk: 2022.02.16

Prílohy

Žiadne prílohy.