Návrh 2. úpravy programového rozpočtu obce

Zverejnené
23. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2021 − 7. decembra 2021
Kategória

Prílohy