Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Zverejnené
25. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
25. januára 2023 − 8. februára 2023
Kategória

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Pre: Miroslav Sirota

Od: VŠZP

Pod číslom: OcÚJE-163/2023

Menovanému má byť doručená písomnosť (doporučený list do vlastných rúk) a môže si ju prevziať na pošte v Jelke, Hlavná 490/51, 925 23 Jelka. Zásielku si adresát môže prevziať odo dňa 20.01.2023. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní. Oznámenie o uložení zásielky, tzv. „žltý lístok“ si adresát môže prevziať si v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka počas pracovných dní v nasledovných časoch:

  • v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.
  • v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.
  • v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.
  • vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.
  • v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod.

Vyvesené: 25.01.2023

Zvesené: 08.02.2023

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 163/2023

Prílohy