Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Zverejnené
8. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
8. februára 2023 − 28. februára 2023
Kategória

Pre: Martin Kukumberg, trvale bytom Jelka

Od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., krajská pobočka Trnava

Pod číslom: OcÚJE-259/2023

Menovanému má byť doručená písomnosť a môže si ju prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 27.02.2023 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:

  • v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.,
  • v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
  • v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.,
  • vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
  • v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod..

Vyvesené: 08.02.2023

Zvesené:

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 259/2023

Prílohy