Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Zverejnené
12. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
12. apríla 2023 − 3. mája 2023
Kategória

Pre: Gáll Viliam, trvale bytom Jelka
Od: JUDr. Ivan Polák, súdny exekútor, Potočná 15, 909 01 Skalica
Pod číslom: OcÚJE-615/2023

Menovanému má byť doručená písomnosť a môže si ju prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 02.05.2023 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:

  • v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.,
  • v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
  • v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.,
  • vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
  • v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod..

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 615/2023

Prílohy