Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením – K. Krátka

Zverejnené
10. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
10. februára 2023 − 24. februára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚJE-207/2023

Prílohy