Preskočiť na obsah

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí správneho konania o určenie zodpovednej osoby na zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu