Preskočiť na obsah

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2024

Zverejnené
27. decembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
27. decembra 2023 − 1. júla 2024
Kategória

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2024 bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Jelka uznesením č. 142.,/2023/NZ OZ – 4 zo dňa 20.12.2023.

Prílohy