Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška: Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona na stavbu „SO 09 časť Rozšírenie verejného vodovodu a SO 10 časť Rozšírenie verejnej kanalizácie“