Preskočiť na obsah

Pozvánka na 3. plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2017

Zverejnené
5. septembra 2017
Kategória

Týmto zvolávam 3. plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 06.09.2017 /streda / o 18,30 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke s nasledovným programom:

1. Zahájenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Správa o činnosti

5. Informácia o čerpaní rozpočtu obce Jelka k 31.07.2017

6. Informácia o stave projektu „ Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“ –  ( Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke ).

7. Rôzne:

                                     – žiadosti

                                     – informácie
8. Návrh uznesenia
9. Záver

v.r. Ing. Imre Farkas
starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.