Preskočiť na obsah

Prehlásenie klienta o dobrovoľnom zapojení sa do Systému prestupného bývania pre obec Jelka pre Systém sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka