Preskočiť na obsah

Programový rozpočet obce Jelka na roky 2024 – 2026

Zverejnené
27. decembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
27. decembra 2023 − 1. januára 2025
Kategória

Programový rozpočet obce Jelka na rok 2024 bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Jelka uznesením č. 143b.,/2023/NZ OZ-4 zo dňa 20.12.2023.

Návrh programového rozpočtu obce Jelka na roky 2025 – 2026 bol vzatý na vedomie obecným zastupiteľstvom obce Jelka uznesením č. 143c.,/2023/NZ OZ-4 zo dňa 20.12.2023.

Prílohy