Preskočiť na obsah

PROTOKOL o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Galanta na obdobie rokov 2025 – 2034 (GS112)