Preskočiť na obsah

Referendum 2023: Vydanie hlasovacieho preukazu

Zverejnené
9. decembra 2022
Kategória

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Prílohy