Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Jelke

Zverejnené
18. apríla 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 18. apríla 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 20190418

Prílohy