Preskočiť na obsah

Rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odbor opravných prostriedkov, č. spisu OU-TT-OOP4-2023/027824-139 zo dňa 08.09.2023