Trnavský samosprávny kraj vydal VZN č. 79/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK

Zverejnené
6. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
6. júla 2022 − 20. júla 2022
Kategória

Prílohy